Stappenplan De mvv-aanvraag hoeft niet een lange weg te zijn. Lees hieronder wat onze werkwijze is

Werkwijze

Stap 1:

Neem vrijblijvend contact met ons op

Alvorens u een opdracht geeft is het verstandig om eerst te controleren of dit mogelijk is. U kunt telefonisch contact opnemen. Wij raden u echter aan om bij inhoudelijke vragen een e-mail te sturen. Onze specialisten nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stap 2:

U geeft ons de opdracht

Wilt u door ons geholpen worden? Dat is geen probleem. U legt de opdracht bij ons neer door een e-mail te zenden waarin u kort aangeeft dat u geholpen wilt worden.

Stap 3:

U ontvangt van ons een e-mail met de benodigde informatie

Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail met benodigdheden voor het maken van een dossier en een schriftelijke opdrachtbevestiging. Uw gegevens slaan wij op in ons advocatensysteem. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn slechts bedoeld voor de opdracht en de verwerking van de benodigde formulieren en documenten.

Stap 4:

U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging 

U ontvangt de schriftelijke opdrachtbevestiging per e-mail. Na het aanmaken van het dossier en bevestiging van de opdracht gaan wij aan de slag met uw zaak. 

Aanvraag:

Er zijn twee opties mogelijk.

Optie 1:
U stuurt ons alvast de door u verzamelde stukken. Na bestudering hiervan maken wij een afspraak om de inhoud hiervan te bespreken en eventuele overige benodigdheden door te nemen. De aanvraag kan in sommige gevallen alvast in gang worden gezet.

Optie 2:
Wij gaan eerst met elkaar in overleg. U ontvangt na het overleg een lijst met benodigde stukken. U gaat hiermee aan de slag en u stuurt ons de stukken op. Wij kunnen de aanvraag nog niet alvast in gang zetten. In de praktijk wordt voor optie 2 gekozen als cliënten er nog niet helemaal zeker van zijn of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Bezwaar of beroep:

U stuurt ons een kopie van de afwijzing. In het besluit van de IND staan alle gegevens de wij nodig hebben om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.

Stap 5:

Wij gaan voor u aan de slag

Aanvraag:

Na ontvangst van de stukken doen wij altijd een check. Onze advocaat heeft werkervaring bij de IND en zal de aanvraag onder de loep nemen.  Vaak is meer bewijs nodig. U ontvangt van ons een lijst met overige benodigdheden. Na ontvangst van de stukken zullen wij de nieuwe bewijsstukken beoordelen en doorsturen naar de IND.

Bezwaar of beroep:

Wij maken pro forma bezwaar of beroep. Dit betekent dat wij met een kort bericht naar de IND of de rechtbank aangeven dat er bezwaar of beroep wordt ingesteld tegen de afwijzing. Tegelijkertijd vragen wij om toezending van het volledig IND-dossier. Na ontvangst van het volledig dossier gaan wij aan de slag met de inhoud van het bezwaar of het beroep. Wij zullen namens u de gronden van het bezwaar of het beroep indienen.

Stap 6:

Ontvangstbevestiging en legesverzoek of griffierecht

Aanvraag:

Na verwerking van de aanvraag stuurt de IND een ontvangstbevestiging op en een legesverzoek. U ontvangt een kopie per e-mail voor de betaling van de leges. Wij vragen u om te zorgen voor een tijdige betaling.  Niet betaling of niet tijdige betaling kan tot niet-ontvankelijkheid leiden. Simpel gezegd neemt de IND in dat geval de aanvraag niet in behandeling en moet alles opnieuw worden gestart.

Beroep:

Na verwerking van het beroep ontvangen wij een nota voor de betaling van het griffierecht.  Wij sturen een kopie naar u door per e-mail voor de betaling. Wij vragen u om te zorgen voor een tijdige betaling.  Niet betaling of niet tijdige betaling van het griffierecht leidt tot niet-ontvankelijkheid van het beroep. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verblijfsprocedure. Het discutabel besluit van de IND krijgt in dat geval formele rechtskracht. U kunt niets meer tegen het besluit doen.

Stap 7:

De aanvraag, het bezwaar of beroep wordt in behandeling genomen

Aanvraag:

Als de leges binnen de termijn zijn voldaan, dan wordt de aanvraag door de IND in behandeling genomen. De IND heeft 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen op de mvv-aanvraag. Deze termijn kan met twee weken of meer verlengd worden als er nog nadere informatie nodig is. 

Wij begrijpen goed dat u liever vandaag dan morgen een besluit wilt van de IND. Er zijn ook gevallen bekend waarbinnen een termijn van minder dan twee weken is beslist. Dit ligt echter volledig buiten onze invloedsfeer. De termijn hangt af van de werklast van de IND, de voortvarendheid van de afdeling en de beslismedewerker die aan uw dossier werkt.

De ervaring leert dat bellen of aanschrijven niet veel zin heeft. Vaak is het dossier bij tussentijds contact nog niet aan een beslismedewerker gekoppeld. Telefoonnotities en verzoeken worden pas inhoudelijk behandeld  nadat het dossier aan een beslismedewerker is gekoppeld.

Bezwaar of beroep:

Het bezwaar of beroep worden na toezending van de gronden in behandeling genomen. De IND heeft normaal gesproken de plicht om u in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Het komt in de praktijk alleen zelden voor dat de IND overgaat tot horen. 

Bij de rechtbank verloopt de procedure anders dan bij de IND. Beroepszaken worden vrijwel altijd op zitting gepland. Onze specialisten staan u in rechte bij en zorgen ervoor dat uw beroep tijdens de rechtszitting mondeling wordt toegelicht.

Stap 8:

U ontvangt een beslissing of een uitspraak

Aanvraag en bezwaar:

Wij ontvangen een beschikking van de IND. Er zijn twee uitkomsten mogelijk.

Uitkomst 1:
de aanvraag wordt ingewilligd of het bezwaar wordt gegrond verklaard. In beide gevallen mag uw buitenlandse partner of familielid de mvv ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het besluit wordt kort aangegeven welke stappen moeten worden gezet om de mvv op te kunnen halen. Na ontvangst van de mvv-sticker mag uw buitenlandse partner of familielid naar Nederland afreizen. Eenmaal in Nederland ontvangt u een brief van de IND met een uitnodiging om de verblijfsvergunning op te halen.

Uitkomst 2:
de aanvraag wordt afgewezen of het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Uw buitenlandse partner mag (nog) niet naar Nederland komen. U kunt tegen de afwijzing van de aanvraag binnen vier weken bezwaar instellen. Tegen de ongegrondverklaring van het bezwaar kan binnen vier weken beroep worden aangetekend. Bespreek van tevoren met onze specialisten wat uw opties zijn.

Beroep:

U ontvangt binnen zes weken na de zitting een uitspraak van de rechtbank. Het beroep kan gegrond worden verklaard of ongegrond. Bij een ongegrond beroep kunt u binnen 4 weken in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State in Den Haag. Onze mvv specialisten kunnen u uitleg geven. 

Bezoekadres

Ledig Erf 4
3582 EA Utrecht

Telefoon

Kantoor: 030-2593423