Ik wil in beroep tegen de afwijzing van mijn mvv bezwaar

U heeft een besluit van de IND ontvangen waarin staat dat uw bezwaar ongegrond is verklaard? U kunt onze mvv advocaat en mvv specialisten verzoeken om beroep aan te tekenen bij de rechtbank.

Toevoeging

U komt mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Wij dienen de aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als de toevoeging wordt verleend, dan betaalt u slechts een eigen bijdrage voor de bezwaarprocedure. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage bedraagt €152,-

Bekijk voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand

 

Griffierecht bestuursrechter in vreemdelingenzaken

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de  of de Raad van State bij de start van uw mvv beroep. Wilt u in beroep op hoger beroep en kunt u het griffierecht niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen voor de betaling van het griffierecht. 

Wat is de hoogte van het griffierecht van de bestuursrechter?

Wat is de hoogte van het griffierecht van de Raad van State?

 

Werkwijze bestuursrechter

Anders dan in bezwaar vindt er in beroep geen volledige heroverweging plaats. De rechter kijkt naar de feiten en omstandigheden die bestonden op het moment van het besluit op bezwaar.

De rechter toetst of er gebreken kleven aan het besluit van de IND. U kunt tijdens het beroep opnieuw stukken inbrengen. Deze stukken dienen alleen wel een aanvulling te zijn op een standpunt/argument dat al eerder is besproken. Toch kunnen er omstandigheden zijn die niet eerder zijn besproken, maar die toch van belang kunnen zijn. Onze mvv advocaat kan u hiermee helpen.

 

Zitting

Een beroepszaak wordt op zitting behandeld. De griffie (administratie) van de rechtbank plant uw zaak in. U ontvangt een uitnodiging per post.

U krijgt tijdens de zitting de gelegenheid om het beroep mondeling toe te lichten. Doet u dit liever niet alleen, dan kunnen wij u bijstaan.

 

Uitspraak

Aan het einde van de zitting geeft de bestuursrechter aan of er uitspraak wordt gedaan of dat de procedure een vervolg moet krijgen. Als de procedure een vervolg krijgt, maakt de bestuursrechter  daarover afspraken met u. Als de rechter besluit om uitspraak te doen, dan sluit hij het onderzoek ter zitting. U hoort dan aan het eind van de zitting binnen welke termijn uitspraak wordt gedaan. De normale termijn van een uitspraak is 6 weken.

U hoeft voor de uitspraak niet (opnieuw) naar de rechtbank te komen. U of uw advocaat/gemachtigde ontvangt de schriftelijk uitspraak per post.

 

Hoger beroep

Is de uitspraak van de bestuursrechter negatief, dan kunt u binnen 4 weken na datum van de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Bespreek deze mogelijkheid met één van onze mvv specialisten.

 

Wij kunnen u hierin bijstaan. Met onze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij u helpen met een kansrijker beroep.

Bezoekadres

Ledig Erf 4
3582 EA Utrecht

Telefoon

Kantoor: 030-2593423