Mag mijn buitenlandse partner de mvv-aanvraag in Nederland afwachten?

Antwoord: in beginsel niet

Bovenstaand antwoord is best juridisch. Het betekent met andere woorden, “normaal gesproken niet”. In het beleid van de IND staat dat de mvv-aanvraag in het buitenland moet worden afgewacht of in het land van bestendig verblijf.

 

Normaal gesproken mag een mvv-aanvraag niet in Nederland of binnen Europa worden afgewacht. Toch komen er in de praktijk gevallen voor waarin de buitenlandse partner zich, ondanks deze strenge regel van de IND, toch in Nederland bevindt. Er kan bijvoorbeeld nog een geldig Schengenvisum zijn of de aanvraag is gedaan vóór de komst naar Nederland. Als het land van bestendig verblijf (hoofdverblijf) binnen Europa ligt, dan kan de mvv-aanvraag uiteraard wel binnen dat land worden afgewacht.

 

Er zijn helaas beslismedewerkers die stellig vasthouden aan deze regel en van uw buitenlandse partner verwachten dat deze terugkeert naar het land van herkomst of bestendig verblijf. Soms komt dat niet goed uit. Zeker bij langdurig illegaal verblijf van uw partner in Nederland, kan terugkeer beangstigend zijn.

 

Onze specialisten kunnen hulp bieden met het maken van een goede planning. Wij kunnen u helpen bij het bedenken van een juiste strategie. De mvv zal hoe dan ook in het land van herkomst of bestendig verblijf moeten worden opgehaald. Onze specialisten proberen samen met u een strategie te bedenken om het verblijf in het buitenland zo kort mogelijk te houden.