Mijn inkomen is niet voldoende voor de mvv-aanvraag. Kan ik toch de mvv-aanvraag indienen?

Antwoord: Ja, dat is onder bepaalde omstandigheden mogelijk

 

De IND stelt voor velen van u strenge eisen aan het inkomen. U kunt bijvoorbeeld geen jaarcontract krijgen of u verdient net te weinig om als referent op te kunnen treden.

Het inkomen moet zelfstandig zijn. Kortgezegd komt het erop neer dat u over uw vrijelijk over u inkomen kunt beschikken en u belasting betaalt over dit inkomen. Uw inkomen dient daarnaast duurzaam en voldoende te zijn. Het inkomen is volgens de IND duurzaam als u kunt aantonen dat u minimaal een jaarlang over uw inkomen kunt beschikken.

U inkomen dient ook voldoende te zijn. De IND hanteert een normbedrag. Op de website van de IND kunt u het normbedrag vinden. Maar wat als uw inkomen niet voldoet aan het normbedrag? Betekent dit automatisch dat u dan niet de mvv-aanvraag kunt starten?

De inkomenseis van de IND heeft in het verleden voor veel vragen gezorgd. Het leidde namelijk in veel gevallen tot schendingen van burgerrechten. Een aanvraag kon met een verschil van €10,- al volledig worden afgewezen.

Er is inmiddels vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Wij zullen u niet lastigvallen met allerlei juridisch jargon. Kortgezegd komt de lijn van de rechtspraak erop neer dat als u kunt aantonen dat u samen met uw partner van uw inkomen kunt leven, dat de IND de aanvraag niet zomaar mag afwijzen. Het doel van de inkomenseis, ook wel middelenvereiste genoemd, is om te voorkomen dat u samen met uw buitenlandse partner langdurig gebruik zal maken van de bijstand. Als in uw geval duidelijk wordt dat u duidelijk geen gebruik hoeft te maken van de publieke middelen, dan voldoet u aan de inkomenseis.

Een baanbrekende uitspraak op dit punt is het arrest Chakroun. In dit arrest heeft het hof bepaald dat de strikte inkomenstoets van de IND in strijd is met de rechten die burgers aan de Gezinsherenigingsrichtlijn ontlenen. Er mogen volgens het hof niet al te hoge drempels zijn op het recht op gezinshereniging.  De IND heeft de plicht om uw inkomen te toetsen naar uw geval.

In het arrest Kchabab heeft het Hof daarnaast geoordeeld dat Gezinshereniging de regel is. Afwijzing van een verzoek om gezinshereniging op basis van het inkomen kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Ook voorde duurzaamheid dient de IND uw inkomen individueel te toetsen. Als u geen jaarcontract heeft, betekent dit dus niet automatisch dat de IND de mvv-aanvraag klakkeloos mag afwijzen. De IND dient rekening te houden met verschillende aspecten. Bijvoorbeeld uw arbeidsverleden, maar ook uw kansen op de arbeidsmarkt.

Als u niet aan de inkomenseis voldoet is het raadzaam om u bij te laten staan door een specialist. De IND houdt in beginsels strikt vast aan het eigen beleid. De specialisten van het mvv-loket kunnen u hierin bijstaan.